Category Archives: O občini

Zanimivi članki in prispevki o občini

Turistično društvo Železniki

O občini

Predhodnika Turističnega društva Železniki sta bila Tujsko prometno društvo za Selško dolino, ki je bilo ustanovljeno leta 1933 in Turistično društvo za Selško dolino, ki je bilo ustanovljeno leta 1957. Pravni naslednik slednjega je leta 1961 postalo Turistično društvo Železniki.

Dve leti po ustanovitvi se je Jožetu Mohoriču porodila ideja: v Železnike je treba privabiti turiste in sicer tako, da se organizira prireditev, ki bo posvečena najbolj prepoznavnemu izdelku kraja – čipki. Zamisel se je uresničila in bila takoj odlično sprejeta. Kako močno so se Čipkarski dnevi zasidrali v tradicijo kraja pove dejstvo, da so bili od takrat izpeljani prav vsako leto.

Najbolj aktivni del društva so klekljarice, ki ohranjajo več kot stoletno tradicijo čipkarstva in skrbijo, da s kvalitetnimi čipkami ime našega mesta gre po vsem svetu. Sicer pa je delo društva, ki združuje 170 članov, osredotočeno predvsem na organiziranje tradicionalnih prireditev, kot so Luč v vodo, Andrejev sejem in največja prireditev Čipkarski dnevi.

Luč v vodo poteka na predvečer gregorjevega, to je 11. marca. Po julijanskem koledarju so na god sv. Gregorja praznovali prihod pomladi in ljudsko izročilo pravi, da se ta dan ženijo ptički. Luč v vodo pa so ljudje vrgli zato, ker so se veselili, da je bil od gregorjevega dan že toliko daljši, da jim pri delu ni bilo več treba uporabljati umetne svetlobe.

Andrejev sejem vsako leto pripravimo konec novembra, okoli sv. Andreja. Na stojnicah je mogoče kupiti izdelke domače obrti, domač kruh in pecivo, sir, med in medene izdelke, predstavijo se MEPI, Župnijska Karitas in Pihalni orkester Alples. Na semanji dan je že pregovorno mraz, zato prijajo tudi pečeni kostanj, kuhano vino in čaj.

Čipkarski dnevi od leta 1963 potekajo neprekinjeno. V dobrem tednu dni potekajo različne kulturne, etnološke, športne in zabavne prireditve, vrhunec praznovanj pa je tretjo nedeljo v juliju, ko se na tekmovanju v klekljanju pomerijo klekljarice z vse Slovenije. Izredno zanimiv pa je tudi klekljarski sprevod, ki poteka od Češnjice do plavža v spremstvu konjenikov in pihalnih orkestrov z mažoretkami.

Pod okriljem Turistične zveze Slovenije vsako leto vodimo tudi akcijo Moja dežela lepa in gostoljubna, katere poslanstvo je, da spodbuja urejeno in gostoljubno okolje, ki sta pogoj za razvoj turizma.

Zgodovina šolstva v Železnikih

O občini

Šolo v Železnikih so po vztrajnem prizadevanju župnika Grošlja ustanovili leta 1815. Pouk je najprej potekal v najetih prostorih, leta 1842 pa so ga deloma začeli izvajati v odkupljeni hiši dr. Blaža Chrobatha.
Prvi učitelj v Železnikih je bil Jakob Demšar, ki je poučeval do svoje smrti leta 1855. Za njim je do leta 1903 šolo vodil Jožef LevičnikLeta 1898 je šola postala dvorazrednica, druga učiteljica pa Ana Rekar.
Do prve svetovne vojne so poučevali še Anton Sonc (1904-1909), Melhior Dolenc (1910-1914), Marija Simončič – Dolenc (1903-1914).
Že pred prvo svetovno vojno je šolsko poslopje postalo premajhno, a je gradnjo štirirazrednice prehitela vojna.
Uradovanje v šoli je vse do 24. novembra 1919 potekalo v nemščini.
Leta 1920 je šola kljub premajhnim prostorom postala štirirazrednica. Dva razreda sta imela pouk v najetih prostorih hiš P. Tavčarja in L. Košmelja, nekateri učenci pa so 5. in 6. razred obiskovali v Selcih.
Leta 1935 je bila šola zaradi premajhnih prostorov razširjena v petrazrednico, čeprav je vključevala le približno 160 učencev. Takrat so tudi začeli s pripravami na gradnjo nove šole, ki so jo dokončali šele leta 1948. Tik pred 2. svetovno vojno je v pet razredov šole hodilo že 317 učencev, poučevalo pa jih je 5 učiteljev. Šolska knjižnica je štela 2.000 knjig, ki pa so žal večinoma 23. oktobra 1944 skupaj s šolo in z vsem inventarjem zgorele.
Med 2. svetovno vojno so poučevali nemški učitelji, pouk pa je, seveda, potekal v nemščini.
Prvo leto po vojni je bilo všolanih 130 otrok v 4 oddelkih. Pouk je potekal v zasilnih učilnicah krajevnega Ljudskega odbora.
6. septembra 1948 so Železniki končno dočakali novo šolsko poslopje, v katerega je najprej hodilo 6 oddelkov otrok. Istega leta so začeli tudi s poukom v nižji gimnaziji, ki je bila v šolskem letu 1957/58 ukinjena. V letu 1958/59 so v šolo v Železnikih začeli hoditi tudi učenci višjih razredov iz Selc – od takrat naprej je šola v Selcih bila le petrazredna.
Število učencev v šoli v Železnikih se je večalo, zato so šolo leta 1967 dogradili. Istega leta se je začela tudi “mala šola” – pripravnica za vstop v 1. razred.
Leta 1969 je bila zgrajena še telovadnica.
Konec šolskega leta 1971/72 je bila prvič izvedena poletna šola v naravi v Fažani.
Osem dodatnih učilnic je šola pridobila z dozidavo leta 1975.
Leta 1978 je bil v šolo napeljan toplovod.
Šola je v letu 1989 pridobila še dodatne prostore. Stari del šole, ki je bil zgrajen 1948, so podrli in zgradili novega, večjega.
V letu 2010 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za prenovo matične šole. Upamo, da se bo dejanska prenova začela najkasneje v letu 2012. S tem bi zagotovili dobre prostorske pogoje za sodoben pouk.
V letu 2010 je Občina Železniki prenovila in razširila parkirišča v okolici šole. S tem smo pridobili dovolj parkirišč za trenutne potrebe.

Več o zgodovini šole in o njenih sedanjih aktivnostih boste našli na spletni strani šole.

Izbrskali smo

O občini
Železniki
Napisal(a) Nina Drol
Železniki (Foto: Nina Drol)Če se iz Škofje Loke peljete še 17 kilometrov proti severozahodu, boste po dvajsetih minutah vožnje skozi Selško dolino prišli do Železnikov. Mesto je z vseh strani obdano s hribi, nad njim pa se kot varuh s svojimi 1666 m dviguje Ratitovec, priljubljena točka pohodnikov v vseh letnih časih.Avto pustite na parkirišču pred pošto in se na kratkem sprehodu seznanite z Železniki. Pot pričnete pri gostilni Pr’Pujsu in jo nadaljujete po pločniku ob glavni cesti, mimo tovarn Niko in Domel. Nato čez kamniti most Na grivi zavijete levo na Racovnik. Po ljudskem izročilu naj bi bilo tod nekdaj močvirje, kjer so se zadrževale divje race. Najprej se ob ozkem trgu vrstijo stare, enonadstropne hiše s portali, kovanimi polkni in skrilastimi strehami. Kjer se Racovnik zožuje in končuje, stoji hiša planinskega pisatelja Janka Mlakarja. Tu je drugi most čez Soro, imenovan Na klovžah, ob njem pa stoji znamenje z razgibano streho iz skrila.Železniki (Foto: Nina Drol)V osrednjem delu Železnikov, na Trnju, stoji župna cerkev Sv. Antona, ki so jo v starih časih imenovali »sv. Anton v gozdu«. Sedanjo cerkev so sezidali na mestu stare leta 1874. V oltarjih so Wolfove in Gosarjeve slike, ter Layerjeva slika sv. Ane.Če pot nadaljujete, boste kmalu prišli do tretjega mostu, ki čez reko Soro vodi na pokopališče, kjer stoji baročna cerkev Sv. Frančiška na Logu. V glavnem oltarju ima Layerjevo, v stranskih pa Metzingerjeve slike. Nasproti mosta je stara, arhitektonsko zelo zanimiva stavba Plnada, z zaokroženim stolpastim pomolom. Velja za najstarejšo stavbo v Železnikih. Baje so jo sezidali Furlani iz Palmanove. Od nekdaj je ta stavba služila za mlin.Železniki (Foto: Nina Drol)Po makadamski poti ob vodi prispete do četrtega mostu in jezu. Ko most prečkate, pridete v Gorenji konec (sedaj imenovan Na Plavžu). Cesta se razširi v trg Na Logu, z znamenjem v sredini. Glavna cesta se spet stisne v ozko ulico med starimi hišami in pride mimo gostilne Pri meru (ime izhaja iz časa francoske okupacije) na trg Pod lipo, kjer stoji stari plavž. Hiša nekdanjih fužinarjev Plavcev ob severni strani trga ima nadstropni pomol in gotske arhitektonske elemente. V njej je nameščena lokalna muzejska zbirka, ki z razstavljenimi predmeti prikazuje tri najpomembnejše dejavnosti Železnikov in Selške doline: kovinarstvo, lesno obrt in industrijo ter čipkarstvo.V juliju Turistično društvo Železniki prireja tradicionalne Čipkarske dneve, kjer znova oživijo stare obrti in kjer seveda lahko spremljate tudi tekmovanje klekljaric!Železniki so tudi izhodišče za mnoge lažje pohodniške ture. Številne med njimi lahko opravite s kolesom. Obiščete lahko tudi okoliška smučišča in se nato okopate v plavalnem bazenu v Železnikih.Vir: http://www.gremoven.com/Kraji/Zelezniki/menu-id-9Če najdete v medijih in na spletu zanimiv članek in prispevek o občini železniki nam ga pošljite ali nas o tem obvestite.Vse prispele zanimive članek in fotografije bomo objavili.

Uredništvo zelezniki.com